پیشنهادات و انتقادات

مشتریان محترم، با تکمیل فرم نظر سنجی ذیل و ارسال به آدرس ایمیل

service@moin-motors.com ما را در ارائه بهتر خدمات یاری فرمایید.

 

در صورت انتقادات، پیشنهادات و یا شکایات محصولات شرکت معین خودرو ایرانیان با تکمیل فرم مقابل موارد مطرح شده پیگیری خواهد شد.

  

مشخصات مشتری

نام و نام خانوادگی:                   شماره تماس:                   ایمیل:


مشخصات خودرو

مدل:                                      شماره شاسی:                   شماره موتور:


ميزان رضايت از خدمات پس از فروش

۱.ميزان رضايت كلي از پاسخگويي پرسنل واحد خدمات پس از فروش؟

خیلی کم                کم                متوسط                زیاد                خیلی زیاد

۲. ميزان رضايت كلي از هزينه پرداختي نسبت به خدمات انجام شده روي خودروشما ؟

خیلی کم                کم                متوسط                زیاد                خیلی زیاد

۳.ميزان رضايت كلي از نظم و انضباط فضاي تعميرگاهي؟

خیلی کم                کم                متوسط                زیاد                خیلی زیاد

۴. آيا به طور كل از عملكرد عامليت راضي بوديد؟

خیلی کم                کم                متوسط                زیاد                خیلی زیاد

 

در صورت عدم رضايت ، لطفاً مشخص نماييد از كدام يك ازخدمات زيربه طور كامل احساس رضايت نكرده ايد

زمان پذیرش 

کیفیت کار

کسری قطعات

انجام درخواست شما

توضیح در خصوص تعمیرات انجام شده

احترام به مشتری

هزینه تعمیرات

نظافت ماشین قبل از تحویل

مدت زمان تامین قطعات

 

۵. آيا شما مجدد اين عامليت را براي دريافت خدمات انتخاب مي نماييد؟

خیلی کم                کم                متوسط                زیاد                خیلی زیاد

۶. آيا استفاده از خدمات اين عامليت را به ديگران توصيه مي نماييد؟

خیلی کم                کم                متوسط                زیاد                خیلی زیاد

۷. ميزان رضايت كلي از تامين قطعات؟

خیلی کم                کم                متوسط                زیاد                خیلی زیاد

۸. ميزان رضايت كلي از زمان تحويل قطعات؟

خیلی کم                کم                متوسط                زیاد                خیلی زیاد

لطفاً فیلدهای مورد نظر را پر نمایید:

 
 
 
ارسال پیام