گارانتی و وارانتی

شرایط ضمانت:

گارانتي، تعهد و تقبل شركت پورشه آلمان  مبني بر پوشش دهي ايرادهاي ناشي از طراحي و ساخت خودرو براي يك دوره معين مي باشد كه در صورت بروز هرگونه مشكل در اين دوره كليه ايرادات ناشي از توليد در چارچوب قوانين گارانتي شركت پورشه  توسط شركت معین موتور برطرف خواهد شد.

در طول دوره گارانتي، اين گارانتي مي تواند به مالكين بعدي منتقل شود.(در صورت انجام منظم سرويسهاي دوره اي در نمایندگیهای مجاز و رعايت تمامي الزامات درج شده دردفترچه گارانتي).

کلیه قطعات تعویض شده تحت گارانتی (داغی  قطعات) متعلق به شرکت پورشه  بوده و امکان تحویل به مشتری وجود ندارد.

مدت زمان تعهد خدمات شامل تعمیرات و تامین قطعات، 10 سال (ده سال) بعد از فروش آخرین دستگاه خودرو از همان نشان تجاری و نوع خودرو، توسط عرضه کننده می باشد.

در صورت تغيير مالكيت، آدرس يا در صورت خريداري خودروي دست دوم جهت تغيير مشخصات لطفاً به شرکت معین موتور اطلاع دهید تا تغييرات در نرم افزار جامع خدمات پس از فروش اعمال گردد.

محدوده گارانتی خودرو:

 هر قسمت خودرو به جز موارد مشخص شده چنانچه در شرایط عادی و استفاده صحیح از خودرو مورد بهره برداری قرار گیرد، به مدت 3 سال یا 60000 کیلومتر اولیه از تاریخ تحویل خودرو به مشتری هر کدام زودتر فرا برسد، تحت پوشش گارانتی قرار میگیرد.

گارانتی سیستم صوتی: سیستم صوتی و جهت یابی به مدت 3 سال یا 60000 کیلومتر اولیه از تاریخ تحویل خودرو به مشتری هر کدام زودتر فرا برسد، تحت پوشش گارانتی قرار میگیرد.

گارانتی رنگ: آسیب های رنگ و خوردگی (غیر از سوراخ شدگی) مانند خوردگی سطح ناشی از ایرادات مواد رنگ یا نحوه تولید، به مدت 3 سال از تاریخ تحویل خودرو به مشتری تحت پوشش گارانتی قرار میگیرد.

 •  در صورت رانندگی در جاده ها و محله های نمک پاشی شده، خودرو باید شستشو داده شده و از آلوده به نمک نبودن کلیه قسمت های خودرو اطمینان حاصل گردد.
 •  در صورت هرگونه آسیب دیدگی رنگ ناشی از تصادف یا موارد دیگر مشتری موظف است بلافاصله بعد از آسیب دیدگی اقدام به رفع عیب نماید در غیر اینصورت گارانتی رنگ به خودرو تعلق نخواهد گرفت.

گارانتی شارژ گاز کولر: شارژ گاز کولر به مدت 3 سال یا 60000 کیلومتر اولیه از تاریخ تحویل خودرو به مشتری هر کدام زودتر فرا برسد، تحت پوشش گارانتی قرار میگیرد.

گارانتی سیستم تعلیق و جلوبندی: سیستم تعلیق و جلوبندی خودرو به مدت 3 سال یا 60000 کیلومتر اولیه از تاریخ تحویل خودرو به مشتری هر کدام زودتر فرا برسد، تحت پوشش گارانتی قرار میگیرد، در صورتیکه آسیب دیدگی ناشی ازضربه یا تصادف نباشد.

گارانتی ترک خوردگی شیشه بیرونی: شیشه بیرونی به مدت 3 سال یا 60000 کیلومتر اولیه از تاریخ تحویل خودرو به مشتری هر کدام زودتر فرا برسد، تحت پوشش گارانتی قرار می گیرد، در صورتیکه آسیب دیدگی ناشی ازضربه یا تصادف نباشد.

گارانتی صفحه کلاچ: صفحه کلاچ به مدت 18 ماه یا 30000 کیلومتر اولیه از تاریخ تحویل خودرو به مشتری هر کدام زودتر فرا برسد، تحت پوشش گارانتی قرار میگیرد.

کیسه هوا: مدت ضمانت کیسه هوا به مدت 3 سال یا 60000 کیلومتر اولیه از تاریخ تحویل خودرو به مشتری هر کدام زودتر فرا برسد، تحت پوشش گارانتی قرار میگیرد.

 

گارانتی قطعات: ضمانت قطعات یدکی تعویضی که توسط شرکت معین موتور یا نمایندگی های مجاز این شرکت فروخته یا نصب شده اند، به مدت 6 ماه یا 10000 کیلومتر از تاریخ فروش توسط این شرکت هر کدام زودتر فرا برسد، تحت پوشش گارانتی قرار می گیرند.

کلیه خدمات تعمیری که توسط شرکت معین موتور یا نمایندگی های مجاز این شرکت انجام شده اند، به مدت 2 ماه یا 3000 کیلومتر از تاریخ تحویل به مشتری توسط این شرکت هر کدام زودتر فرا برسد، تحت پوشش گارانتی قرار می گیرند.

کلیه خدمات و سرویسهای گارانتی بدون اخذ هرگونه هزینه عملیات تعمیرگاهی و قطعات از مشتری توسط شرکت معین موتور و نمایندگی های مجاز این شرکت انجام خواهد شد. بدیهی است، این تعهدات در خصوص خدمات انجام شده توسط تعمیرگاههای غیر از نمایندگی های مجاز این شرکت معتبر نخواهد بود.

نمایندگی تمامی خودروهایی که به علت عیوب ایمنی (طبق جدول پیوست) مجاز به تردد نمی باشند را پذیرش می کند و در صورتی که مشتری تمایلی به توقف خودرو در نمایندگی نداشته باشد کلیه مسولیت های ناشی از خسارات مربوط به عیب ایمنی به عهده مشتری خواهد بود.

مواردي كه تحت پوشش گارانتي قرار نمي گيرند

1- کلیه سرویس های دوره ای مطابق با دفترچه راهنمای خودرو

تنظیمات ( شامل : تنظیم درب ها، تنظیم چرخ ها، درب موتور، بالانس چرخ، تنظیم فرمان، موتور و ارتفاع) تا اولین سرویس به عهده شرکت بازرگانی معین موتور می باشد و بعد از سرویس اولیه به عهده مشتری می باشد.

2-  تعويض قطعات ذكر شده زير در شرايط طبيعي

قطعات مصرفي :تسمه ها، لنت ترمز، تيغه هاي برف پاك كن، شمع، فيلترها و ساير قطعات مصرفي مگر در مواقعي كه تعويض اين قطعات به واسطه ساير تعميرات تحت پوشش گارانتي انجام گردد.

3- هر خودرويي كه كيلومتر شمار آن دستكاري شده و يا نصب قطعاتي بر روي خودرو كه منجر به تغيير كيلومتر شمار و يا مشكل شدن تشخيص كيلومتر طي شده، گردند.

4- هرگونه خرابي يا عيبي كه در نتيجه سهل انگاري در انجام سرويسهاي ادواري و نگهداري صحيح (مطابق با دفترچه هاي راهنما و توصيه شركت سازنده و شركت معین موتور) باشد.

5- استفاده نادرست به طور عمدي يا غيرعمدي، سرقت يا آتش سوزي، آسيب يا زنگ زدگي هاي ناشي از عواملي مانند : تصادفات، بي توجهي در استفاده يا كاربري، تعميرات يا تنظيمات نادرستي كه توسط افراد غير متخصص و در مكانهايي غير از شبكه نمایندگی های مجاز معین موتور صورت پذيرفته باشد .

6- هرگونه تغيير، تعويض و يا تعميرات ناصحيح، دستكاري و نصب نامناسب قطعات.

7- استفاده از قطعات غيراصلي شركت سئات که خارج از شبکه شرکت معین موتور نصب شده باشند.

8- نصب هرگونه وسيله، قطعه تعویضی يا متعلقات اضافي كه از طرفی در استاندارد شرکت سازنده و معین موتور نباشد و همچنین متعلقات اضافي که خارج از شبكه نمایندگی مجاز معین موتور بر روي خودرو نصب شده باشد.

9- آسيب يا زنگ زدگي سطوح در اثر عوامل محيطي خاص نظير باران اسيدي، بارش مواد معلق (شيميايي، صمغ درختان)، ضربات سنگ، نمك جاده، تگرگ، طوفان، رعد و برق، سيل يا ديگر بلاياي طبيعي.

10- عوامل محدوديت جادهاي (شن، سنگ ريزه، گرد و غبار يا ساير عوامل جادهاي) كه باعث فرورفتن بدنه و صدمه به رنگ بدنه يا شكستگي شيشه شود.

11- خسارات جزئي يا كلي از قبيل هزينه هاي سوخت، تلفن يا حمل بار غیر مجاز، خسارتهاي جاني يا مالي.

12- انجام هرگونه عمليات تعميراتي يا سرويسهاي دورهاي خارج از نمایندگی های مجاز معین موتور.

13- انجام تعمير و نگهداري نامناسب يا استفاده از سوخت، روغن يا روانكارها به جز آنهايي كه در دفترچه راهنماي مالك و توسط شركت معین موتور توصيه شده است.

14- عیوب ناشی از عدم انجام سرویس های دوره ای مطابق با دفترچه راهنما

 • کلیه سرویس های دوره ای مطابق با کیلومتر یا زمان ارایه شده در دفترچه راهنما انجام می شود.
 • مشتری مهلت دارد برای انجام سرویس های دوره ای، مطابق با جداول ارایه شده در دفترچه راهنما، به نمایندگی های مجاز مراجعه نماید و گذشت 2 ماه یا 2000 کیلومتر، از مهلت اعلام شده، مورد قبول شرکت معین موتور می باشد.

15- کلیه قطعات مصرفی شامل لاستیک ها، تیغه برف پاک کن، روغن ها (روغن موتور، گیربکس، ترمز و هیدرولیک و ... ) و مایعات (ضد یخ و مایع شیشه شور و ... )، لنت ترمز، باطری، فیلتر ها ( فیبتر روغن، بنزین، هوا و تهویه مطبوع و ... ) و شمع شامل گارانتی نمی باشند یا شامل گارانتی محدود به شرح ذیل می باشند.

 • باتری: 18 ماه یا 30000 کیلومتر
 • شمع موتور: 10000 کیلومتر
 • لنت: 10000 کیلومتر
 • تسمه ها: 10000 کیلومتر
 • لامپ ها: 10000 کیلومتر
 • لاستیک ها: 3 سال یا 60000 کیلومتر اولیه از تاریخ تحویل خودور به مشتری هر کدام زودتر فرا برسد. (مشروط بر اینکه مشتری در صورت بروز هرگونه عیب در سیستم فرمان و جلوبندی به تعمیرگاه مراجعه کند.)
 • تیغه برف پاکن: 10000 کیلومتر
 • قطعاتی که به عنوان قطعات مصرفی تلقی نشده ولی دارای عمر کارکرد کمتر از دوره تضمین می باشند شامل کربن کنیستر، کاتالیست کانورتور و حسگر دوم اکسیژن؛ به مدت 18 ماه یا 30000 کیلومتر شامل گارانتی می باشند.
 • عملکرد صحیح سیستم و قطعات کیسه هوا در دوره گارانتی و وارانتی در صورتیکه مشتری جهت بازدیدهای سالیانه به شبکه نمایندگی های مجاز جهت حصول اطمینان از سالم بودن قطعات مراجعه نماید؛ شامل گارانتی می باشد.

قضاوت در مورد گارانتی:

در تمام موارد تشخیص اینکه درخواست های مشتری مشمول گارانتی می گردد یا خیر فقط با شرکت پورشه آلمان و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد و تشخیص شرکت مذکور در خصوص مورد بین طرفین ملاک عمل و منوط اعتبار می‌باشد.