سوالات متداول

سرویسهای دوره ای

به توصیه پورشه، هر یک سال و یا 10،000 کیلومتر، در رانندگی شهری پیشنهاد ما هر 8000 کیلومتر است.

هشدارها و علایم

هشدارها به سه دسته رنگی تقسیم می شوند: دسته اول هشدارهای سفید و یا سبز که صرفا جهت اطلاع رسانی دارند. دسته دوم و سوم هشدارهای زرد و قرمز رنگ است که توصیه ما در زمان مشاهده این هشدارها مراجعه به دفترچه راهنمای محصول و دریافت مشاوره از کارشناسان مرکز پورشه می باشد.

دریافت وقت سرویس

تماس با شماره تلفن 479333 - 021 و در آینده نزدیک از طریق سایت شرکت امکان پذیر است.